Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How do I get to the hotel?

The hotel is just a 35 to 45-minute journey from Pattimura Airport.