Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Where is breakfast served and at what times?

Swiss Cafe Restaurant served  American and Asian breakfast buffet, from 06.00 am to 10.00 am.