Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you have hairdryers in the rooms?

Hairdryer is available on suite rooms, for deluxe and superior based on request.