Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you provide a service for late check-out?

Late check-out until 18.00 hrs is possible, at a charge of 50% from room rate. (Subject to availability)