Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from the downtown shopping areas?

We are located in the Tarakan City Center, shopping areas are just around the hotel within a walking distance.