Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What are the local tourist attractions?

The nearest tourist attraction is Mangrove Forest, a conservation for Proboscis Monkey which is only 15 minutes walk from our hotel.