Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you have rooms with a bathtub?

Yes, bathtub available in Honeymoon Suite, Executive Suite and Presidential Suite only.