Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How do I get to the hotel?

Our hotel has facility to pick up and drop off from/to train station. For inquiry you can contact us to +62 231 8291888 before your arrival.