Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Is there a swimming pool in the hotel? Is it free of charge?

Yes, we have an outdoor pool. It is free of charge for the hotels guests, for the outside guest it is IDR 100.000/person.