Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What Time does your restaurant open for the Breakfast ?

Breakfast is served daily at Citruz Café from 06.00hrs until 10.00hrs.