Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How do I get to the Hotel from Tol Jagorawi ?

Our Hotel only 15 minute from Tol Jagorawi through One Way System at Botanical Garden