Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How much does it cost to have an extra person stay in a room?

A 3rd person would be get 1 extra bed with a charge of IDR250.000nett per night  inclusive of breakfast for 1 person