Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Do the hotel provide pickup service from Ferry terminal or airport ?

Yes, we can provide the pickup service, but it will be have an additional charge, and please take a note if you want us to provided your land transfer you need to direct call or emailing us.

Phone    : +62778-457 500
Email    : fomsib@swiss-belhotel.com