Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

What are the standard check-in and check-out times of the hotel?

The official Check in time is 14.00pm and Check out time is 12.00pm local Jakarta Time.