Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Where is breakfast served and what times the breakfast open ?

Breakfast is served daily starting 06.00am – 10.00am at Swiss-Bistro on the 1st floor near Lobby.