Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What are the local tourist attractions?

Barelang Bridge, Masjid Agung Batam ( mosque ),  Statue of Goddess Kwan Im at at Tanjung Pinggir Sekupang, Maha Vihara Duta Maitreya at Sei Panas, Water Sport Cable Ski at Waterfront City Marina and Kayak.