Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How long is the nearest hospital to the hotel?

Hospitals such as Awal Bros , Budi Kemuliaan , Harapan Bunda are around 10 minutes car drive from our Hotel