Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you have any food or pet restriction policy?

We regret that animals and any food with strong scent e.g Durian are not allowed in the hotel.