Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Are your hotel rates per room or per person?

The rates charged are per room although the cost may differ slightly for triple occupancy.