Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Can I connect to the Internet from my room?

Yes, complimentary Wi-Fi service can be connected in the room and throughout hotel building.