Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you have extrabed and how much does it cost?

Yes we have extrabed and for additional charge is IDR 150.000/night include breakfast