Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from the airport?

About 25 km far from the hotel to airport or it will takes 25 – 30 minutes from the hotel to airport.