Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the nearest place of interest?

The nearest interesting place about 40 meters left side across the hotel (Fort Rotterdam), or 300 meters from the right side hotel (Pantai Losari).