Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the nearest souvenir and giftshop from the hotel?

Gift shop only 45 meters from the hotel, exactly beside of BCA Bank or 100 meters from hotel at Somba Opu Street