Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Khách sạn của mình có bao nhiêu loại phòng?

Khách sạn có tổng cộng 8 loại phòng. Bao gồm: Deluxe, Grand Deluxe,

Executive, Junior Suite, Executive Suite, Presidental Suite, Penthouse Rooftop và Garden Suite.