Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Is there any additional fee?

Starting 1st January 2023, the property will be responsible for collecting Tourism Tax MYR 10.00/night/room from foreign guests or tourists that do not qualify as Malaysian nationals or permanent residents. This charge is to be paid at the hotel upon check-in.