Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Are baby cots available for the rooms?

We regret that we don’t have baby cots available at the Hotel.