Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you offer non-smoking rooms?

Yes, we have a smoking and a non-smoking rooms available. However, it is subject to availability.