Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What time is the check-in and check-out?

Check-in is at 14:00pm and check-out is at 12:00 noon.