Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Is there any souvenir shop nearby?

Yes, there is. You can get Borneo souvenirs shop at Citra Niaga market. The location is about 10 minute by walk from hotel.