Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

How far this hotel from the Mall?

There are 2 Malls in Banjarmasin, the first one is Duta Mall which takes about 5 Minutes by Taxi or 15 minutes by walking, And the second is Mitra Plaza which located across by the hotel.