Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Is there any pick up service from airport?

Yes we have pick up service from airport and also for drop off. But request for transport must be reserved a day before arriving date so we can check if the transport were available or not and any additional charge IDR 250.000 nett by Innova and IDR 350.000 nett by Hyundai