Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What time does hotel restaurant open for breakfast?

Our restaurant is open for breakfast with an international buffet service starting at 5am until 10am(On Weekdays) 5am until 11am (On Weekends).