Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is hotel from the Papua New Guinea Consulate?

The hotel is 3km from Papua New Guinea Consulate which is a 15 minutes drive by car.