Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from The Governor Office?

The hotel is only 500 miles from The Governor Office which is 10 minutes walk or a 5 minutes drive by car.