Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is hotel from the city centre of Jayapura?

The hotel is only 1km from the city centre which is a 10 minute drive by car.