Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What handicapped facilities are featured at the property?

We have a special entrance for wheel chairs and 5 rooms with disabled facilities.