Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you have inter-connecting rooms?

Yes, we have two types: a Junior Suite connected to a Deluxe room and a Deluxe room connected to a Superior room.