Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is your hotel from Seef Mall/City Center?

The hotel is 2 minutes walking distance from Seef mall and 5 5-minute drive from the Bahrain City Center.