Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What time is check in and Check out?

Check-in is at 3:00pm and Check-out at 12:00 noon.