Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Do you provide a complimentary shuttle from the airport?

No, however, we can arrange airport transfers at the rate of 10BD per car, per trip.