Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Does the hotel offer family rooms/connecting rooms?

Yes, we have 13 sets of connecting rooms. Our connecting rooms are only available on our Plunge Pool Rooms. The configuration is 1 King room connected to 1 Twin Plunge Pool Room.

Please note that our connecting rooms are based on the availability.