Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Is e-mail available at the hotel?

The entire hotel is set up for wireless broadband internet access.

Broadband internet access is available in every room.