Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

What television channels are available in the rooms?

These are as follows although they are subject to change:

HBO, BBC, CNN, Bloomberg, ABC Asia Pacific, CCTV 4, TV5, DW, REN TV, RAI, NHK, TVE, Discovery, Star Movies, MTV, ESPN, Star Sports, Zee TV Arabian Channel, ETTV, KBS, AI Jazeera News Channel, Animal Planet, Cartoon Network