Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

Can I have a late check-out?

Subject to availability, It is possible to have a late check out. Please note that, for check out after 18:00, an additional room night will be charged at the regular room rate.