Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How many people can stay in one room?

Each guest room can accommodate a maximum of two people. Two Bedroom units can accommodate 4.