Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

How far is the hotel from the downtown shopping areas?

It is around 25 minutes by taxi without traffic jam in famous KUTA Beach. (cost depending on travel time and exact destination, approx. IDR 80,000 – 100,000)