Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

How far is the hotel from Sepinggan Airport?

The hotel is 18km from Sepinggan airport which is 20 minutes drive by car. If you require an airport transfer we can arrange for you. The charge is IDR90000.