Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

x

Is there any shuttle provided from or to the airport?

No however we can arrange an airport transfer at a cost of IDR131,000 nett each way per car.