Trở thành thành viên và tiết kiệm đến 50%!


Nhấp chuột vào đây để đăng ký

X
Đặt bây giơ

Make a booking

Quản lý đặt phòng của tôi Đặt bây giơ
x

How far the hotel from the airport?

The hotel is 26km which is 1 hour drive from Jakarta’s Soekarno Hatta International Airport using the toll way.